SATELITNÁ TELEVÍZIA
Možnosti príjmu sat televízie:
  • Prenájom Set-to-boxu: 24 mesačná viazanosť: 59€ alebo prenájom Set-to-boxu: 2€ mesačne
  • Pokiaľ vlastníte SmartTV nie je potrebné zapožičianie Set-to-boxu. Viac info: podporované zariadenia
  • ORANET SAT TV+Archív ... od 4,50€ s DPH (Od 1.10.2017)
OBĽÚBENÉ
Základný
balík
Oranet SAT TV
4,5€/mesiac
Viac ako 40 kanálov
Možnosť 7-dňového archívu
Možnosť 50 hodín ľubovoľných nahrávok